Harald Granraude Konge

News
:: fotos0 :: news0


Excerpt from Wikipedia.

Harald Granraude (levde ca. 800) var konge i Agder. Han var gift med Gunhild Ragnvaldsdotter, datter av Ragnvald Sigurdsson, storbonde på Huseby i Lister.

Far til Åsa Haraldsdotter og Gyrd Haraldsson.

Da kongen av Vestfold, Gudrød Veidekonge, sendte menn for å fri til Haralds datter Åsa, takket Harald nei. Dette førte til at etter en stund satte kong Gudrød skip på vannet, og så seilte han med stor flåte vest til Agder, han kom helt uventet på dem, gjorde landgang og kom til Haralds gard om natta ; da harald merket at en hær var kommet over ham, gikk han ut med alt det folk han hadde, det ble kamp, men overmakten var for stor. Der falt Harald og Gyrd, sønn hans. Kong Gudrød tok stort hærfang, han tok Åsa, datter til kong Harald, med seg hjem og holdt bryllup med henne.

Parents

Marriages

0 0, 0: Gunhild Ragnvaldsdotter

Children

Åsa Haraldsdotter
Gyrd Haraldsson

Included Photos, if any